Gjate nje periudhe disa vjecare GSM Klimaire ka ditur te lere gjurme ne fushen e kondicionimit dhe ventilimit duke projektuar dhe zbatuar projekte te ndryshme dhe te suksesshme. Pas etiketimit te energjise per te nxjerre ne pah kursimin e energjise ,Toshiba dhe Carrier perdor sistemin e cmuar Green A. Ky kursim energjie do te thote shume per mbrojtjen ekologjike te ambjentit ku jetojme dhe per portofolin tuaj. Gjithashu keto produkte jane te pershtatshme per aplikime te ndryshme duke iu pershtatur ambjentit te cilit do te kondicionohet.Nje nga projektet qe deshmon punen disa vjecare te kompanise GSM Klimaire eshte projekti i realizuar ne televizionin ‘Agon Channel’ ne Tirane,ku eshte zbatuar sistemi i kondicionimit i tipit VRF dhe RoofTop dhe sistemi i ventilimit.