Gjate nje periudhe disa vjecare GSM Klimaire ka ditur te lere gjurme ne fushen e kondicionimit dhe ventilimit duke projektuar dhe zbatuar projekte te ndryshme dhe te suksesshme.
Pas etiketimit te energjise per te nxjerre ne pah kursimin e energjise ,Toshiba dhe Carrier perdor sistemin e cmuar Green A. Ky kursim energjie do te thote shume per mbrojtjen ekologjike te ambjentit ku jetojme dhe per portofolin tuaj.
Gjithashu keto p
rodukte jane te pershtatshme per aplikime te ndryshme duke iu pershtatur ambjentit te cilit do te kondicionohet.Nje nga projektet qe deshmon punen disa vjecare te kompanise GSM Klimaire eshte projekti i realizuar ne Akademine e Rendit ne Tirane,ku eshte zbatuar sistemi kondicionimi dhe sistemi i ventilimit.