Ambjente Tregtare

LIGHT COMMERCIAL :
Edhe në këtë kategori Klimaire ofron zgjedhjen më të mirë në kondicionimin e objekteve të bizneseve të ndryshme si Bar, Restorante, Qëndra Tregëtare etj.Produktet që ne ofrojmë së bashku me shërbimin e menjëhershëm të kompanisë tonë përfshijnë një performancë dhe teknologji të lartë të cilat të ndërthurura me njëra-tjetrën sjellin një komfort optimal për cdo ambjent.